Medlemsinformation Styrelsen Stadgar LB07 Modellen Wihlborgs Arena Bunkefloprojektet Nattfotboll LB07s hållbarhetspolicy Entréavgifter 2016 LB07 Klädprofil Kontakt

IF Limhamn Bunkeflo

Den 1 januari 2008 blev sammanslagningen mellan Limhamns IF och Bunkeflo IF verklighet. Efter hårt arbete i bägge föreningarna och i den styrgrupp som bildades för projektet blev det klart. Vi har valt att slå oss samman för att vi måste följa med i samhällsutvecklingen för att vi vill vara en respekterad partner i det framtida samhället. Många föreningar har idag stora svårigheter med sin tillvaro därför att man saknar en vision, ett tydligt mål och till slut en roll i samhället. Dessutom lägger man merparten av sin energi på det som har varit. Den framgångsrika föreningen vågar möta framtiden genom att försöka förstå vilka krav som sannolikt ställs på en idrottsförening år 2015.

Malmö är en stad i kraftig förändring som återspeglas i befolkningens ändrade åldersstruktur, Malmö Högskola, näringsliv, närheten till Danmark och olika fysiska uttryck såsom Öresundsbron, Västra Hamnen med Turning Torso och Citytunneln. Malmö Stad har på flera olika sätt visat att det omöjliga är möjligt och nya tankar välkomnas på ett helt annat sätt än tidigare. Idrottsrörelsen utgör en viktig del i en samhällsutveckling och måste själva ställa sig frågan hur kan man bidra och vara en del av framtiden? Idrotten behövs alltmer i takt med att samhället fragmenteras, vilket innebär att det uppstår behov av nya mötesplatser. För många människor kan en modern och stark förening bli kittet - det som förenar och bidrar till lust och glädje. Därför måste alltid idrottsrörelsen vara större än själva idrottsprestationen. Därför är fotbollen ett verktyg för att nå högre mål.

Vision
Vår vision är att skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen.  Målsättningen är att vara en mötesplats för människor som har passion och engagemang för att skapa framtiden där fotbollen är ett verktyg för att nå högre mål.

Den sportsliga målsättningen är att vara bland Sveriges bästa utbildnings- och utvecklingsmiljöer för unga spelare och våra representationslag skall till 75% bestå av spelare fostrade i vår egen ungdomsverksamhet. Vi ska varje år flytta upp minst 1-3 spelare till våra A-trupper.
Vi ska från 13 års ålder alltid matcha ett lag i varje åldersgrupp för pojkar- och flickor i högsta möjliga serienivå samt i pojk-junior och- flickallsvenskan och i DM samt SM.  Från 17 år börjar vår elitförberedande verksamhet. Vi ska på sikt tillhöra svensk elitfotboll.

Föreningsidé och värdegrund
Vår föreningsidé bygger på att alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädjen i den idrottsliga verksamheten.
Vår ambition är att ha så många lag i varje åldersgrupp som det finns spelare för.

Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism.  Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning – Utveckling – Ansvar.
Vi erbjuder barn och unga att få träna och spela fotboll i en socialt trygg miljö med välutbildade ledare, vilket borgar för en gedigen utbildning både på och utanför planen som barn och unga tar med sig genom hela livet. Vi ska vara en trygg och välkomnande förening där alla är välkomna och får plats att vara sig själva. På så sätt förebygger vi rasism och andra former av intolerans inom föreningen och mellan andra föreningar vilket i förlängningen även påverkar samhället.

LB07 jämställdhetsplan:
Alla beslut, planer och policys ska genomsyras av ett tydligt genusperspektiv.
Dessa är förankrade i klubbens planer, policys och andra beslutsdokument utifrån jämställdhets och likabehandlingsperspektiv.

SkåneSport.se
Lidbergs Grafiska AB - Sätter tryck på din vardag
VICTORIA - Vård & Hälsa
Förenade Care - Personlig assistans
Eurotravel Sports
ICA KVANTUM EMPORIA
Vad klappar ditt hjärta för? Stöd din favoritklubb här! Svenska Spel
Marcus Abrahamsson - Fastighetsmäklare - Erik Olsson - Hos oss får du bäst betalt >>>

Morris Trafikskola - För våra erbjudande! Besök vår hemsida >>>
En fantastisk möjlighet för dig som vill supporta LB07 är här!
LB07:s klädprofil på Stadium

© 2016 LB07 | Ängsdalsvägen 24 | Box 38, 218 24 Bunkeflostrand | Tel: +46 40 51 00 02 | Fax: +46 40 51 00 49 | E-post: kansli@lb07.se | Produktion: Ahltorpmedia AB | LB07 på facebook | twitter